Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, 2021, Innbundet, Bokmål
999,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Denne tredje utgaven av Anestesisykepleie er oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Boken formidler kompleksiteten og allsidigheten i anestesisykepleierens kompetanse og rolle i teamet og gir en grundig innføring i

• de særskilte kunnskapene og ferdighetene som anestesisykepleieren må inneha
• anestesisykepleierens funksjon og ansvar i en pre-, per- og postoperativ kontekst
• faktorer og forhold som gjør seg gjeldende ved anestesi til bestemte pasientgrupper

Generelle temaer som smittevern og pasientsikkerhet er behandlet i egne kapitler. Boken gir også innblikk i de spesielle omstendighetene ved anestesi på utpost, prehospitalt og ved katastrofer i andre land.

Boken er primært skrevet for studenter som tar utdanning i anestesisykepleie. Den er også nyttig for anestesisykepleiere som ønsker en faglig oppdatering. Målet er styrke anestesisykepleieres kompetanse og bidra til faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet både på og utenfor operasjonsstuen.