Arbeiderklassen

Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen, 2021, Heftet, Bokmål
619,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.
En betimelig og svært viktig bok som løfter frem detaljer om den usynlige arbeiderklassen på en måte som er øyeåpnende.
Kjetil Vikene, Forskerforum
Et godt og grundig stykke arbeid om arbeidsfolk, utført av hjernenyttige akademikere med blikk for arbeider­klassens mangfold.
Jonas Bals, Klassekampen

Omtale

Arbeiderklassen har i mange år ligget i offentlighetens dødvinkel. Med endringer i det politiske landskapet, NAV-skandalen og koronakrisen har arbeidere igjen kommet på agendaen – også i forskningen. I denne boka presenterer både ferske og etablerte forskere selvstendige forskningsbidrag som gir ny kunnskap om den moderne arbeiderklassen i Norge.

Blant spørsmålene som diskuteres er:

  • Hvem tilhører arbeiderklassen og hvordan har arbeiderklassen endret seg de siste tiårene?
  • Hva slags status har arbeideryrker i Norge og hva tenker arbeidsgivere og arbeidere selv om dette?
  • Hvilken rolle spiller etnisk bakgrunn og etniske skiller i arbeidsmarkedet for relasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidere, og mellom arbeidere?
  • Hvordan ser arbeidsplassfellesskap og -samhold ut i bransjer som er preget av midlertidighet eller av at de ansatte har ulik tilknytning til arbeidsplassen?
  • Hvor viktig er arbeidsliv og arbeidsfolk i norsk nyhetsjournalistikk og hvordan tar arbeiderklassen del i offentligheten?
  • Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold for uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen?
  • Hva er arbeiderklassens politiske preferanser og føler den seg berettiget til å ha politiske meninger?
  • Har «bygda» blitt et homogent sted hvor alle står sammen mot urbane eliter?