Barn og unges læringsmiljø 2

Med vekt på sosialisering, lek og tospråklighet

Richard Haugen, 2006, Heftet, Bokmål
Bente Fønnebø (Illustratør)
459,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

I Barn og unges læringsmiljø 2 vektlegges de komplekse relasjoner som inngår i sosialiseringsprosessen, overgangen barnehage skole, flerkulturell forståelse, tospråklighetspedagogikk og barn med spesielle behov. Boka er spesielt rettet inn mot studenter innen førskolelærerutdanningen, men egner seg også til bruk for idrettsstudenter der blant annet sosialisering og lek for barn utgjør sentrale aspekter.