Hopp til hovedinnhold

Barn som vekker bekymring

May Britt Drugli, 2008, Heftet, Bokmål
419,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Boka Barn som vekker bekymring er skrevet fordi det synes som om mange er usikre på hva de skal gjøre når de møter barn som av en eller annen årsak vekker bekymring. Tanken er at den skal inspirere til å ta tak i egen bekymring og jobbe systematisk med denne.

Boka er ment å være et utgangspunkt for aktiv handling og refleksjon over egen praksis. Den er ikke ment å være en fasit eller et forsøk på å presentere enkle løsninger på vanskelige problemer. Det finnes ingen riktige svar på hva en skal gjøre i møte med barn som vekker bekymring. Det som er viktig, er at en er bevisst på det en gjør, eventuelt ikke gjør, og hvorfor.

Barn som vekker bekymring vil egne seg best for dem som jobber eller vil komme til å jobbe med barn i barnehage og småskole. Men også helsesøstre og andre som jobber med barn og deres foreldre vil ha nytte av boka.

I den nye utgaven (2008) er det gjort små endringer i forhold til utgaven fra 2001. Referanser er oppdatert, og det er tatt inn noe fagstoff om barn med internaliserte vansker i deler av teksten, der det i den første utgaven var barn med atferdsvansker, som stod i fokus.

Flere bøker av May Britt Drugli

Livsmestring og psykisk helse

Livsmestring og psykisk helse

De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis

May Britt Drugli og Ratib Lekhal

Heftet
389,–
Sårbare småbarn

Sårbare småbarn

De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis

May Britt Drugli og Ragnhild Onsøien

Heftet
399,–
Små barns læring

Små barns læring

De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis

May Britt Drugli, Ratib Lekhal og Elisabet Solheim Buøen

Heftet
369,–