Barns utvikling i barnehagealder

En utviklingspsykologisk innføring

Richard Haugen, 2015, Heftet, Bokmål
439,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Barns utvikling i barnehagealder gjør rede for endringer som skjer i barns liv og væremåte fra barnet unnfanges, gjennom barnehagealderen og fram til skolealder. De ulike endringene er forankret i både klassiske teoretikere og nyere forskning. Boka gir innblikk i barns typiske væremåte på sentrale utviklingsområder som biologisk betinget utvikling, sosial utvikling, emosjonell utvikling og kognitiv utvikling. Forskjeller i barns utvikling er også diskutert.

Boka består av 9 kapitler med følgende tema:

  • tidlig utvikling
  • biologisk betinget utvikling
  • motorisk utvikling
  • tidlig sosialt samspill
  • lek og læring
  • emosjoner og temperament
  • tilknytning og selvoppfatning
  • persepsjon og tenkning
  • språk og kommunikasjon
Barns utvikling i barnehagealder henvender seg til ledelsen og personalet i barnehagene, barnehagelærerutdannere og barnehagelærerstudenter på både bachelor- og masternivå samt videreutdanning. Den er også aktuell for flere profesjonsutdanninger, både innen pedagogikk, spesialpedagogikk og sosial- og helsefag.