Barns utvikling i skolealder av Richard Haugen (Heftet)

Barns utvikling i skolealder

Richard Haugen, 2017, Heftet, Bokmål
449,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Barns utvikling i skolealder gjør rede for barns endringer i skole- og ungdomsalder. De ulike endringene er forankret i både klassiske teoretikere og nyere forskning. Leseren får innblikk i barn og unges typiske væremåte på sentrale utviklingsområder som biologisk betinget utvikling, sosial utvikling, emosjonell utvikling og kognitiv utvikling. Forskjeller i barn og unges utvikling er også drøftet.

Boka består av 11 kapitler med følgende temaer:

  • teoretiske modeller og tilnærminger relatert til utvikling
  • motorisk utvikling
  • sosiale relasjoner både før og i skolealder
  • emosjoner og temperament
  • selvoppfatning
  • persepsjon og tenkning
  • språk, begreper og kommunikasjon
  • moral
  • kjønnstypisk væremåte
Barns utvikling i skolealder henvender seg til lærerstudenter og lærere. Den er også aktuell for profesjonsutdanninger i pedagogikk, spesialpedagogikk samt sosial- og helsefag.