Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur

Elise Seip Tønnessen og Magnhild Vollan, 2010, Heftet, Bokmål
529,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Elevene som begynner på skolen i dag, skal utrustes til å orientere seg i et samfunn vi bare aner konturene av. Hva slags tekster vil de møte i 2050, når de står midt i arbeidslivet?

I boka Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur følger forfatterne ei gruppe elever gjennom de to første skoleårene. De ser på barnas møte med tekster av ulike slag og på hvordan klasserommet skaper et miljø for slike teksthendinger. De følger flere grupper av elever på 2. trinn gjennom ulike arbeidsoppgaver der de leser og skaper tekster. Og de analyserer et bredt utvalg av læremidler til bruk både i og utenfor skolen.

Forfatterne drøfter hvilken tekstkompetanse elevene bør utvikle i skolen. De viser eksempler på en tekstkompetanse for dagens og framtidas uttrykksformer, som ikke går på bekostning av de klassiske ferdighetene i å lese og skrive.

Boka passer for studenter ved grunnskolelærerutdanninga, lærere og lærerutdannere.