Digital kompetanse

IKT på 1.-4. årstrinn

Terje Høiland, Geir Winje og Tor Arne Wølner, 2011, Heftet, Bokmål
409,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Digital kompetanse - IKT på 1.-4. årstrinn er ei praktisk bok. Den gir konkrete forslag til hvordan digitale verktøy kan trekkes inn i fagene i skolen. Boka foreslår også gratis programvare som kan lastes ned fra Internett, og gir enkle instruksjoner for hvordan programvaren kan brukes. Alle de digitale verktøyene som omtales i boka, er prøvd ut med elever mellom seks og ti år. Det dreier seg om programmer for bildebehandling, spill, tegneserieprogrammer, matematikkverktøy, interaktive tavler og penner, programmer for lydopptak og enkle animasjoner.

Boka er skrevet for lærere og lærerstudenter, men vil også ha interesse for foresatte, ansatte på SFO og andre som arbeider med barn i denne aldersgruppen.

Forfatterne arbeider i lærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold, fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. De har i en årrekke arbeidet med integrering av IKT i undervisningen i samsvar med skolens oppdrag og planverk. Terje Høiland underviser i pedagogisk bruk av IKT og har de siste årene vært fagansvarlig for studiet IKT i læring. Han og Tor Arne Wølner har en sentral rolle i implementeringen av IKT i den nye grunnskolelærerutdanningen (GLU). Høiland har også ledet studiet IKT i barnehagen. Geir Winje arbeider særlig med religion, men også med implementering av digitale mapper og annen bruk av IKT i skolen. Tor Arne Wølner arbeider med digitale verktøy og medier i et didaktisk perspektiv. Han er veileder og norsk prosjektleder i GNU (Grenseoverskridende Nordisk Undervisning), og han har et særlig fokus på interaktive tavler og kommunikasjon i klasserommet.