Eiendomsmegleren som medhjelper ved tvangssalg

229,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Denne boken gir svar på det eiendomsmeglere trenger å vite når de skal opptre som medhjelpere ved tvangssalg. Et tvangssalg innebærer at en eiendom selges mot eierens vilje og ofte uten hans medvirkning. En vanlig grunn er at eieren har misligholdt pengekrav, for eksempel unnlatt å betale låneavdrag til banken som avtalt og at banken så krever eiendommen solgt for å få dekket kravet sitt. Retten kan i disse tilfellene be en eiendomsmegler stå for salget. Et slikt medhjelpersalg vil ofte gi en høyere pris enn alternativet, tvangsauksjon, og kan oppleves som mindre belastende for skyldneren og hans familie.

I denne boken får du blant annet svar på:

• Når kan og bør en medhjelper forestå tvangssalget?
• Hvilke regler gjelder for gjennomføringen av salget?
• Hvordan skal det økonomiske oppgjøret foregå?

Boken er skrevet for bachelorstudenter ved eiendomsmeglerstudiet. Den kan også være nyttig for eiendomsmeglere og advokater som påtar seg oppdrag som medhjelpere ved tvangssalg av fast eiendom.