Eiendomsmegling. Oppgavesamling

Jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør

599,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Oppgaveløsning bidrar til en aktiv læringsprosess. For deg som student er det å arbeide med oppgaver verdifull trening før eksamen. Formålet med boken er å gi deg praktiske og relevante oppgaver innen fag på eiendomsmeglerstudiet.

Eiendomsmegling. Oppgavesamling består av ulike typer oppgaver:

• Kortere oppgaver, der du skal vise at du har forstått sentrale eiendomsfaglige ord og begreper.
• Mer utfyllende teorioppgaver, der du skal vise overordnet oversikt over og forståelse av et tema.
• Større caseoppgaver, der det gis en beskrivelse av et faktisk forhold. Du må da selv identifisere problemstillingene, og besvare disse så korrekt og utfyllende som mulig.
• Utfylling av dokumenter som er sentrale i en eiendomsmeglers hverdag.

Boken inneholder også utfyllende løsningsveiledninger til alle oppgavene. Løsningsveiledningene gir eksempler på hvordan du skal forankre argumentasjonen i rettskilder og danner grunnlag for gode besvarelser på eksamen.

Flere av oppgavene har vært gitt på eksamen ved Universitetet i Sørøst-Norge og ved Handelshøyskolen BI.