Ein annan fødsel Gjendiktning

Stemmens kontinent

Odveig Klyve, 2002, Heftet, Nynorsk
198,–
Tittelen finnes ikke lenger i sortimentet.

Omtale

Forugh Farrokhzad (1935-1967) vert sett på som ein av dei viktigaste moderne poetane i Iran. I iransk litteratur finst det ein lang tradisjon for ein poesi som er definert av faste rytmemønstre og metaforer og med ein frodig bruk av ornametikk. Den moderne lyrikken braut med desse estetiske normene, og Forugh Farrokhzad deltok sterkt i denne nyskapinga. Diktinga hennar rører seg i grenselandet mellom klassisk, tradisjonelle og moderne former, i klar kontrast til den høgstemte og meir livsfjerne tradisjonelle poesien.

Anmeldelser

"Odveig Klyve har med nynorskgjendiktningen Ein annan fødsel gjort det mulig å få et interessant innsyn i iranske Forugh Farrokhzads dikteriske utvikling."
Ole Andreas Sandberg, Poeten.no
Les hele anmeldelsen her

"Mange norske poetar i dag er tilsynelatande meir opptekne av å leika seg med ord enn av å skriva om røyndomen; den handgripelege modernismen - dikt om knivar og gaflar og sleggjer og kattar i tunet - er forsvunne til fordel for ein modernisme som høyrest fin ut, men som fortel lite til dei som ikkje har hovudfag i nordisk. Slik er det ikkje med Forugh Farrokhzad, trass i eit rikt, metaforisk språk har ho ein bodskap som i høgaste grad er gyldig for oss i dag."
Øyvind Strømmen, Dilettant.no
Les hele anmeldelsen