Eldst i barnehagen og yngst i skolen

– om lek, læring og overganger

Ingeborg Tveter Thoresen og Sigurd Aukland, 2020, Heftet, Bokmål
339,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Sentrale spørsmål i Eldst i barnehagen og yngst i skolen er om vi tilbyr 5- og 6-åringene en hverdag som bygger på det forskning om lek og læring viser, og hvordan skolen best mulig kan være klar til å ta imot 6-åringene. Forfatterne presenterer forskning, utdanningspolitiske dokumenter og politiske prosesser og vedtak. Er det samsvar mellom forskningsbidrag og politikernes prioriteringer?

Den viktigste oppgaven barnehagen, skolen og SFO skal ivareta er barnas behov for lek, læring og mestring. Barna skal oppleve at det er sammenheng mellom de ulike institusjonene. Barnehage skal ikke være skole – og omvendt. Samtidig er det utfordrende å identifisere og praktisere det som skal være likt, og det som skal være forskjellig. Boka gir eksempler på hvordan samarbeid og helhet kan utvikles, og hvordan praktiske ordninger for overganger kan være. Sentralt står tiltak som fremmer dialog og samarbeid mellom personalet i barnehage, skole og skolefritidsordninger.

Eldst i barnehagen og yngst i skolen er skrevet for studenter i barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene. Boka er også aktuell for alle som jobber i barnehage, skole og SFO.