En kort innføring i klinisk informatikk

Petter Hurlen, 2022, Heftet, Bokmål
419,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

En kort innføring i klinisk informatikk er den første norske boken som beskriver det nye fagfeltet klinisk informatikk (e-helse/helseinformatikk).
Boken er delt inn i tre:

  • Den første delen fokuserer på klinisk informasjon og gir en innføring i begreper og tenkemåter, både fra medisin og informatikk.
  • Den andre delen fokuserer på teknologi, skrevet så det er forståelig også for helsepersonell som engasjerer seg i utvikling, valg, innføring og tilpasning av systemer i den kliniske hverdagen.
  • Den tredje delen omtaler rammer for bruk av IKT i helsesektoren.
I tillegg beskrives noen sentrale etiske betraktninger rundt klinisk informatikk. Eksemplene er hentet fra den kliniske hverdagen, og en pasienthistorie benyttes som en rød tråd gjennom det hele.

Boken er skrevet for alle som arbeider i grenselandet mellom helse og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og er beregnet både på helsepersonell og personer med teknologisk bakgrunn.