Hopp til hovedinnhold

Finansiell rapportering og analyse/Financial reporting and analysis

Arne Kinserdal, 2005, Heftet, Bokmål
719,–
Midlertidig utsolgt.
Midlertidig utsolgt.

Omtale

Denne boken erstatter Finansregnskap med analyse Del II, men er i realiteten en helt NY bok som tar hensyn til den globale harmoniseringen av finansiell rapportering gjennom IFRS, International Financial Reporting Standards.

IFRS styrer f.o.m. 01.01.05 den finansielle rapporteringen for børsnoterte konsernforetak, og andre foretak kan også velge en slik styring. Regnskapsloven er revidert på grunn av den nye globale reguleringen, og disse endringene er det tatt hensyn til.

I denne nye boken har forfatteren tatt konsekvensen av at engelsk terminologi dominerer regnskapsfeltet stadig mer. Hele kapitler og deler av kapitler er derfor på engelsk. Samtidig er målsettingen at sentrale ord og uttrykk alltid er markert både på norsk og på engelsk. Denne boken er således en nyskapning i norsk faglitteratur. Som vedlegg følger en engelsk/norsk-ordliste med nærmere 500 ord og uttrykk innen finansiell rapportering.

Som en viktig del i tilegnelsen av stoffet har amanuensis Oddbjørn Sættem utarbeidet boken Bedriftens finansregnskap ─ en caseorientert tilnærming.

Boken egner seg for studenter på høyt bachelor- eller mastergradsnivå innen regnskap, revisjon og finans.

Flere bøker av Arne Kinserdal