Folkehelse

En tverrfaglig grunnbok

559,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Folkehelse blir en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike utdanninger. I denne boka blir leseren presentert for temaet folkehelse. Det skjer først gjennom to introduserende kapitler som definerer folkehelse og beskriver utviklingen av folkehelse i relasjon til blant annet folkehelsearbeid, helsefremming og livsstilsendringer.

Boka tar deretter utgangspunkt i andre etablerte fagområder og drøfter hvordan disse står i forhold til folkehelse. Områdene som drøftes er:
- kosthold
- skole
- kroppsøving
- idrett
- friluftsliv
- sykepleie
- treningssentre
- oralhelse

Boka er pedagogisk lagt opp med blant annet refleksjonsspørsmål på slutten av hvert kapittel, og med et avslutningskapittel som gir innspill til videre diskusjoner og inspirasjon for arbeid innen folkehelse.

Boka er primært rettet mot førsteårsstudenter ved grunnutdanninger på universitet og høgskoler. Målgruppen er studenter som kommer i kontakt med folkehelse som fag for første gang, som feks Bachelor i folkehelse eller folkehelsearbeid, mat og ernæring, kroppsøving, idrett og friluftsliv, sykepleie, oral helse eller lærerutdanningene. Boka er også relevant for andre med interesse for og arbeid innen folkehelse.