Forskeren i forskningsprosessen

Forskningsmetoder

Cecilie Basberg Neumann og Iver B. Neumann, 2023, Heftet, Bokmål
199,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.
Sjelden har en kortfattet tekst lykkes så godt med å bevisstgjøre så mange grunnleggende aspekter ved samfunnsforskerens selvforståelse, det være seg statsviterens som antropologens
Arne Johan Vetlesen
Et klokt og kjærkomment bidrag til metodelitteraturen i helsefagene
Kristin Heggen

Omtale

Forskeren i forskningsprosessen tar opp spørsmålet: Hvordan bli en god forsker og hvordan skrive ut forskningsresultatene på en god måte?

Det handler langt på vei om profesjonsidealer og forskerens etiske ansvar. Metodelitteratur og veiledere oppfordrer ofte studenter og forskere til å reflektere over dette, men gir sjelden konkrete råd om hva man kan gjøre i praksis. Det gjør denne boka.

Forfatterne viser hvordan valg av teorier, forskningsspørsmål og skrivearbeidet styres av blant annet forskerens kjønn, klasse og erfaringer. Med utgangspunkt i gestalttradisjonen og dens opphav i fenomenologien, klargjør forfatterne hvordan forskeren situerer seg, eller plasserer seg selv i praksis.

Sentrale spørsmål i boka:

  • Hva snakker egentlig informantene om?
  • Kan makt fjernes i forskningsrelasjoner?
  • Hva er forskerens situasjon, rolle og dilemmaer i forskningsprosessen?
  • Hvilken betydning har situeringen når forskeren skriver ut dataene?