Frihetens bitre tiår

Hans-Wilhelm Steinfeld, 2001, Innbundet, Bokmål
298,–
Tittelen finnes ikke lenger i sortimentet.

Omtale

Spennende og kunnskapsrikt formidler Steinfeld fra tiåret etter Sovjetunionens oppløsning. Et nytt Russland skulle gjenfødes på ruinene av det gamle kommunist-regime, et regime som omfattet tre hundre millioner mennesker spredd over et territorium tilsvarende en sjettedel av jorden overflate.

Spørsmål knyttet til maktens art i Russland falt ikke bort ikke da kommunismen forsvant; fortiden kaster lange skygger, byråkratiet blir "fattigmannsdemokratiets kors", armoden blir påtrengende for de mange og de nyrike rår. Var dette friheten? Var det dette man kunne vente?

Levende, engasjert og med inngående kjennskap forteller forfatteren nærgående - og oppsiktsvekkende - fra det politiske maktspill, om konsekvensen for enkelte russers hverdag og om håpene som må holdes oppe for enhver pris.

Om forfatteren:
Hans-Wilhelm Steinfeld (f. 1951)er utenriksmedarbeider i NRK. Han er utdannet historiker med sovjetstalinismen som spesialfelt. Som Moskva-korrespondent gjennom en årrekke, har han et unikt kontaktnett for innsyn i russisk og østeuropeisk politikk og har gjennom mangeårig reising i Øst-Europa tilegnet seg førstehånds kunnskap om moderne europeisk historie.