Innføring i kroppsøvingsdidaktikk

Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen, 2021, Heftet, Bokmål
529,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Innføring i kroppsøvingsdidaktikk tar utgangspunkt i grunnleggende fagdidaktiske problemstillinger for kroppsøvingslærere i grunnskolen. Boka gir leseren en plattform å arbeide ut fra når man skal planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning med utgangspunkt i gjeldende læreplanverk, LK20. Forfatterne tar for seg sentrale fagdidaktiske emner som planlegging, undervisningsmetoder, vurderingsformer, undervisningsprinsipper, lærerrollen, og inkludering og tilpasset opplæring.

Målgruppen for boka er primært studenter på kroppsøvings- og idrettsstudier, men den er også nyttig i planleggingsarbeidet for lærere i kroppsøving.