Læreren som regissør

Ledelse og læring i klasserommet

Kristin Helstad og Per Arne Øiestad, 2022, Heftet, Bokmål
399,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

I Læreren som regissør viser forfatterne hva det innebærer å ta regi i klasserommet. Boken bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag der lærerarbeidet blir belyst fra pedagogiske, fagdidaktiske og teaterfaglige perspektiver.

Denne nye utgaven er gjennomgående revidert og oppdatert mot LK 20 og nasjonal og internasjonal skole- og klasseromsforskning. Et nytt kapittel om iscenesettelse av undervisning tilbyr en dramaturgisk forståelse av undervisningsforløp. Kapitlet om ledelse og regi i klasserommet ser nærmere på lærerens roller som læringsleder, relasjonsbygger, lagleder og sjef. Jonas Yassin Iversen har skrevet et nytt kapittel om det mangfoldige klasserommet. ​​​​​​​Alle kapitlene presenterer skjønnlitterære tekster og refleksjonsoppgaver til inspirasjon og ettertanke.

Læreren som regissør utforsker hva ledelse og læring dreier seg om i teori og i praksis. Som læringsleder har læreren ansvar for å utvikle gode relasjoner og en læringskultur der klassen fungerer som et godt ensemble. Verktøyene i lærerens verktøykasse er som i teateret – kroppen, stemmen, teksten og rommet. I boka viser forfatterne hvordan lærere kan ta i bruk slike verktøy på læringsfremmende måter. En rekke eksempler illustrerer hvordan det å være lærer både er et komplekst og et meningsfylt arbeid.