Rase, etnisitet, nasjon

Cappelens upopulære skrifter 76

Et ulykksalig triangel

Stuart Hall, 2020, Heftet, Bokmål
Inger Sverreson Holmes (Oversetter)

Cappelens upopulære podkast: Stuart Hall - Rase, etnisitet, nasjon (Sindre Bangstad og Mette Andersson)

299,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

I denne boka utforsker Stuart Hall det problematiske begrepet «rase» og de beslektede begrepene «etnisitet» og «nasjon». Selv om vitenskapen for lengst har konstatert at menneskeraser ikke finnes i noen egentlig biologisk forstand, er rasetenkning og rasisme fortsatt en måte å klassifisere og utøve makt over mennesker på, som bidrar til å organisere vår virkelighet. På tilsvarende vis skaper forestillinger om etnisitet og nasjon både fellesskap og forskjeller mellom mennesker, og vi må undersøke hvordan disse ideene virker dersom vi skal forstå den verden vi lever i.

Denne boka er basert på forelesninger Hall holdt ved Harvard University i 1994, og gir et destillat av hans analyse av rasebegrepet og rasismen. Boka kom ut posthumt i 2017 med tittelen The Fateful Triangle: Race, Ethnicity, Nation.