Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 2

Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad, 2016, Innbundet, Bokmål
799,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Sykepleieboken 2Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie retter søkelyset mot en rekke fenomener som kan komme til syne ved sykdom og lidelse. Det dreier seg om fenomener som livskvalitet, håp og mestring, og også om smerte, utmattelse, kvalme og svimmelhet. Vi får innsikt i hvordan pasienter kan reagere forskjellig på å være syk eller å ha en lidelse, og på hvordan sykepleieren kan hjelpe, lindre og støtte opp om pasientens egne ressurser. I hvert sitt kapittel blir opplevelser og reaksjoner ved henholdsvis kronisk lungesykdom, hudsykdom, kreft og overvekt og fedme belyst. Pårørendes situasjon og utfordringer blir tematisert, og begrepene helse og sykdom blir drøftet. Bokens to siste kapitler har et teoretisk perspektiv som utvider vår forståelse av hva som er god sykepleie og omsorg.

Boken er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie.

Med boken følger koder som gir gratis tilgang til digitalutgave av læreboken og til nettressursen Øvelser i klinisk sykepleie.