Sosial selvoppfatning og livsmestring i skolen

229,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Sosial selvoppfatning og livsmestring i skolen handler om hvordan elever mestrer sin livssituasjon på skolen. Sosial selvoppfatning har stor betydning for elevers utvikling av evne til livsmestring.

Boka inneholder en rekke elevfortellinger som gir innblikk i hvordan elevene selv opplever sin skolesituasjon, og hvordan samspill med medelever påvirker deres selvoppfatning enten i positiv eller negativ retning. Elevene forteller at de sammenligner seg med andre, og at det er av betydning å bli sett og anerkjent av medelever.

Elevfortellingene, teorier om selvoppfatning og forslagene om tilrettelegging gir leseren innsikt i sentrale sider ved sosial selvoppfatning som kan være nyttig i skolens arbeid med livsmestring.

Sosial selvoppfatning og livsmestring i skolen er aktuell som pensumbok for studenter i grunnskolelærerutdanningen, spesielt innenfor fagområdene pedagogikk og spesialpedagogikk. Den er også interessant for skoleledere, lærere og spesialpedagoger som arbeider i skolen.