Stephensen-huset

Knut Ødegård, 2003, Heftet, Nynorsk
201,–
Tittelen finnes ikke lenger i sortimentet.

Omtale

Stephensen-huset er språkleg og tematisk ei vidareføring av dei diktbøkene som Knut Ødegård gav ut på 90-talet; Kinomaskinist, Buktale og Missa. Eit fleirtal av dikta kretsar rundt nokre sentrale tema: Far/son er eit av motiva som vert belyst både gjennom ein eg-persons forhold til sin far, og forholdet mellom barnet Bjørnstjern(e) og hans dominerande prestefar. Eit anna viktig motiv er sviket og svikaren; det problematiske landssviket frå vår nære historie og disippelen og svikaren Judas Iskariot frå den første kristne tid.