Tverretatlig samarbeid

Inkluderende skolemiljø 7

Mirjam Harkestad Olsen og Peder Haug, 2022, Heftet, Bokmål
399,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Denne boken handler om tverretatlig samarbeid i skolens virksomhet, både internt og med ytre etater og virksomheter. Kvaliteten på dette tverretatlige samarbeidet har stor betydning for hvordan skolen lykkes med å legge til rette for at elevene opplever et inkluderende skolemiljø slik målsettingen er i Utdanningsdirektoratets «Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis» som innholdet i denne boken er relatert til.

Fem ulike perspektiver ved tverretatlig samarbeid drøftes gjennom følgende spørsmål:

  • Hva er tverretatlig samarbeid i et skoleperspektiv?
  • Hva er skoleledernes rolle og betydning i tilrettelegging av tverretatlig samarbeid?
  • Hvordan utnytter de ulike etatene hverandres kompetanse?
  • Hvordan forstår ulike etater hverandres roller i utviklingen av et inkluderende skolemiljø?
  • Hvordan er prinsippet om barns beste tatt hensyn til i det tverretatlige samarbeidet?

Tverretatlig samarbeid er aktuell for studenter innen pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.