Ustabilitetens politiske økonomi

Om fremveksten av finansialisert kapitalisme

Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy, 2017, Heftet, Bokmål
529,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Ustabilitetens politiske økonomi handler om hvordan vi havnet i en situasjon der finanskriser og bekymring for finansiell ustabilitet er blitt en del av hverdagen. Den setter også et navn på dagens kapitalisme, den er finansialisert, en tilstand preget av maktforhold, institusjoner, fordelingsmønstre og forretningsmodeller som avviker sterkt fra den mer produksjonsorienterte og langsiktige kapitalismen som dominerte i perioden etter 2. verdenskrig og fram til 1980-tallet. Boka tar for seg to historiske perioder med monetært samarbeid, gullstandarden og Bretton Woods, og sammenligner disse med dagens regime. Finanskrisen og eurokrisen undersøkes, vi ser på hvorfor disse enorme krisene oppstod, hvordan man tolket dem, og hvordan de ble forsøkt løst.

  • Hvilke politiske, økonomiske og idémessige endringer muliggjorde fremveksten av en enorm, politisk mektig og ustabil finanssektor?
  • Hvordan havnet vi i 2007 i en situasjon hvor banker var både «too big to fail» og «too big to jail» og måtte reddes av skattebetalerne?
  • Hvorfor ble eurokrisen dypere og mer langvarig enn finanskrisen i USA?
  • Er finanssektoren bedre regulert og mer stabil ti år etter krisen?
Boka er aktuell for bachelor- og masterstudenter i samfunnsfag og historie og for andre med interesse for finans og internasjonal politisk økonomi.