Bøker om skolevegring og skolefravær
Skolevegring

Skolevegring og skolefravær har blitt mer vanlig enn man tror. Som foreldre eller lærer kan det være enn utfordring, for hva gjør man når barn ikke vil gå på skolen? Hva er grunnen til skolevegring? Årsakene kan være svært varierte og bør alltid tas på alvor. I de siste årene har det blitt skrevet flere bøker om skolevegring, som kan være til hjelp og inspirasjon for foreldre og lærere.

Cappelen Damm Akademisk lanserte en egen bokserie for lærere våren 2021 med det passende navnet Skoleserien. Bøkene er ment å inspirere, gi innsikt og kanskje løsninger på de utfordringene som lærere møter i hverdagen.