En kort introduksjon:
Bøker som gir deg innsikt i sentrale temaer innenfor norsk og internasjonal historie

En kort introduksjon til Israel–Palestina-konflikten
319,–
En kort introduksjon til EUs historie
319,–
En kort introduksjon til Vietnamkrigen
329,–
En kort introduksjon til klimahistorie

En kort introduksjon til klimahistorie

Eivind Heldaas Seland og Kikki Flesche Kleiven

329,–
En kort introduksjon til Sovjetunionen
329,–
En kort introduksjon til husmannsvesenet
319,–
En kort introduksjon til korstogene
339,–
En kort introduksjon til Jugoslavia-konflikten
329,–
En kort introduksjon til Snorre Sturlason
329,–
En kort introduksjon til Irans moderne historie
329,–
En kort introduksjon til den nye imperialismen
319,–
En kort introduksjon til Det osmanske riket
339,–
En kort introduksjon til Carl von Clausewitz
339,–
En kort introduksjon til Norge i høymiddelalderen
329,–
En kort introduksjon til Norge på 1900-tallet
319,–
En kort introduksjon til Norge på 1800-tallet
329,–
En kort introduksjon til samenes historie
329,–
En kort introduksjon til jernalderen
329,–
En kort introduksjon til bronsealderen
329,–
En kort introduksjon til vikingtiden
299,–