Akademisk kvarter podkast
Hva kjennetegnet den nye imperialismen etter 1870?

Hør Akademisk kvarter med Lars Aase og Tore Linné Eriksen i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Akademisk kvarter PODCAST sirkel  ikon

Vår fortid deles gjerne inn i epoker, og årene mellom 1870 og 1. verdenskrig er kjent som «den nye imperialismens» tidsalder. Hva skiller denne perioden fra den foregående? Hvilke økonomiske, politiske og ideologiske drivkrefter lå bak det nye kappløpet, som ble ytterligere forsterket av rasisme og ytterliggående nasjonalisme?

I denne episoden hører du Tore Linné Eriksen, forfatter av boka «En kort introduksjon til den nye imperialismen 1870-1920», i samtale med redaktør Lars Aase.

En kort introduksjon til den nye imperialismen

1870-1920Tore Linné Eriksen

Vår fortid deles gjerne inn i epoker, og årene mellom 1870 og 1920 er kjent som «den nye imperialismens» tidsalder. Europeiske kolonimakter og handelsselskaper hadde lenge vært på plass i alle verdensdeler, men det er først etter 1870 at dampskip, telegraflinjer, jernbaner, medisiner og mer dødelige våpen for alvor gjør det mulig å erobre store deler av Asia og Afrika. Nytt er også at Storbritannia for første gang utfordres av rivaliserende industristater, der europeiske land får følge av USA og Japan som imperialistmakter.


Boka løfter fram økonomiske, politiske og ideologiske drivkrefter bak det nye kappløpet, som ble ytterligere forsterket av rasisme og ytterliggående nasjonalisme. Også virkningene innad i afrikanske og asiatiske samfunn blir diskutert, der det legges vekt på linjer fram mot dagens globale ulikhet og økologiske sårbarhet. Det er også gitt plass til den første verdenskrigen, der kolonienes materielle og menneskelige ressurser var avgjørende for utfallet.

Les mer

Tore Linné Eriksen

Tore Linné Eriksen (f. 1945) er historiker, faglitterær forfatter og professor emeritus ved OsloMet – Storbyuniversitet. Han har utgitt en rekke bøker, deriblant Afrika - fra de første mennesker til i dag (2019) og En kort introduksjon til den nye imperialismen 1870-1920 (2022). Eriksen ble i 2023 tildelt Sverre Steen-prisen for sin samlede og svært omfattende formidling gjennom et halvt århundre.

Les mer
Christian Breidlid