Akademisk kvarter podkast
Hvorfor er det viktig at barnehagelæreren har kunnskap om samfunnet utenfor barnehagen?

Hør Akademisk kvarter med  i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Akademisk kvarter PODCAST sirkel  ikon

Hva er et barn? Hva er et individ, og hva er et samfunn? Er forholdet mellom individ og samfunn relevant for barnehagen? Og hva med barna? Hvordan knyttes barn til samfunnet og hvordan påvirkes barn av samfunnet? Er slike grunnlagsdiskusjoner i det hele tatt viktige for barnehagelærerens yrkesutøvelse?

I denne episoden av Akademisk kvarter hører du forfatterne og sosiologene Olav Kasin og Sigurd Bergflødt i samtale med redaktør Mary-Ann Hjemdahl om sentrale problemstillinger i barnehagelæreryrket.

Kasin og Bergflødt er forfattere av boka Samfunnsfag for barnehagelærere. Boka gir en bred, samfunnsfaglig presentasjon av temaer vedrørende barns sosialisering og oppvekst, og drøfter barnehagens betydning for barns utvikling, tilknytning og deltakelse i samfunnet.

God lytt!

Samfunnsfag for barnehagelærere

Olav Kasin og Sigurd Bergflødt

Samfunnsfag for barnehagelærere tar opp sentrale problemstillinger i barnehagelæreryrket. Boka gir en bred, samfunnsfaglig presentasjon av temaer vedrørende barns sosialisering og oppvekst, og drøfter barnehagens betydning for barns utvikling, tilknytning og deltakelse i samfunnet.


Videre presenterer boka ulike måter å forstå samfunnet på, herunder betydningen av endringer som følger av at samfunnet blir mer kulturelt, sosialt og religiøst sammensatt. Boka henvender seg til barnehagelærerprofesjonen ved å knytte samfunnsanalysen til temaer som kulturelt mangfold, sosial ulikhet, kjønn og likestilling.


I denne 2. utgaven av boka analyseres barnehagen med større vekt på profesjonsperspektivet. Spesielt fremheves betydningen av samfunnskunnskap i sammenheng med tolkning og praktisering av barnehagens samfunnsmandat.


Målgruppen er ansatte og studenter ved barnehagelærerutdanninger, barnehagelærere og andre som arbeider i og rundt barnehagen. Boka tar opp fagstoff som hører hjemme i kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk.

Les mer

Sigurd Bergflødt

Sigurd Bergflødt er universitetslektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Bergflødt er sosiolog og arbeider blant annet med spørsmål knyttet til mat, samfunn og barn, samt koblingen mellom psykologiske og sosiologiske tilnærminger til barns utvikling og tilknytning. Han er medforfatter av Samfunnsfag for barnehagelærere (2020). Les mer om Bergflødt på OsloMet - storbyuniversitetet.

Les mer
Bildet av Sigurd Bergflødt

Olav Kasin

Olav Kasin er førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet og har sin faglige bakgrunn fra sosiologi. Kasin arbeider blant annet med profesjonssosiologi, kulturforståelse, det flerkulturelle samfunn, kjønn og likestilling i barnehagen samt pedagogisk arbeid med bærekraftig utvikling. Han er medforfatter av Samfunnsfag for barnehagelærere (2020) og bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022) og Akademisk kunnskap og pedagogisk faglighet i barnehagen (2023). Les mer om Kasin på OsloMet - storbyuniversitetet.

Les mer
Bildet av Olav Kasin