Dagfinn Høybråten
Last ned bildet© Foto: HildegunnBernsen

Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten (f. 1957) er visepresident i Stortinget. Han blant vært helseminister, arbeids- og sosialminister, statssekretær i Finansdepartementet og president i Nordisk Råd. Han har i en årrekke innehatt vervene som partileder og parlamentarisk leder for Kristelig Folkeparti. Hans offentlige virke omfatter også ledende roller i forvaltningen, blant annet som sjef for Trygdeetaten i Norge og rådmann i Oppegård kommune. Han er styreleder for GAVI-alliansen, et globalt offentlig-privat samarbeid for å sikre at barn i fattige land får tilgang til livreddende vaksiner. Høybråten er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Oslo.

Titler i salg

Kategori

Format

Språk

  • Drivkraft av Dagfinn Høybråten (Ebok)look-inside

    Drivkraft

    Dagfinn Høybråten
    Bokmål2012Ebok
    279,–