Ingvill Thorson Plesner

Ingvill Thorson Plesner er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter og tilknyttet Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Titler i salg

Kategori

Format

Språk