John Vinge

John Vinge

John Vinge er førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole og studieleder for bachelorprogrammet i musikkpedagogikk. Han har en bred og variert undervisnings- og forskningsbakgrunn som spenner over utøvende og pedagogiske emner på tvers av skoleslag og musikkpedagogiske praksiser. Vinge er også utøvende musiker og plateprodusent, og medvirker på flere album for norske artister. Han har komponert og produsert musikk til en rekke barneprogrammer for NRK.