Knut Hidle

Knut Hidle

Knut Hidle er førsteamanuensis i geografi ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen. Han er visedekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiB, og arbeider i bistilling som seniorforsker ved Agderforskning.

Titler i salg

Kategori

Format

Språk