Roger Henning Normann

Roger Henning Normann

Roger Normann (f. 1972) er seniorforsker og avdelingsleder ved Agderforskning og postdoktor i organisasjonsvitenskap ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder. Normanns forskningsfelt er nettverksstyring, regionale klynger, regional ledelse og innovasjonspolitikk.

Titler i salg

Kategori

Format

Språk