Ella Marie Hætta Isaksen er tildelt Fritt Ords honnør 2023

For hennes innsats for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter. 

Forfatter Ella Marie Hætta Isaksen
Ella Marie Hætta Isaksen er forfatter, musiker og klimaaktivist. Hun debuterte med boken "Derfor må du vite at jeg er same" i 2021.

Ella Marie Hætta Isaksen er for hennes innsats for minoritetsvern og samiske urfolksrettigheter.

Hun var frontfigur under de fredelige sivil ulydighets-demonstrasjonene i Oslo i månedsskiftet februar/mars, mot Regjeringens manglende oppfølging av høyesterettsdommen om vindturbinene på Fosen i Trøndelag. Kunstneren og aktivisten Isaksen er blitt et sterkt symbol på den fornyede rettighetskampen urfolk har ført i Norge, 40 år etter Alta-aksjonene.

–Denne kampen har vist seg først i den samiske kunsten og kulturen, og ført til økt bevissthet om urfolks rettigheter i den brede offentligheten, særlig blant unge. Her har Isaksen stått sentralt ved å forene kultur, aktivisme og arbeid for minoritetsvern og urfolksretter på måter som har nådd svært mange. Hun har satt i gang viktige samfunnsdebatter og refleksjonsprosesser, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Derfor må du vite at jeg er same

Ella Marie Hætta Isaksen (f. 1998) er forfatter, artist og klimaaktivist. Etter at Ella Marie Hætta Isaksen vant NRKs Stjernekamp i 2018 har hun møtt utallige samer som ønsker å ta tilbake stoltheten over egen historie. 

I 2021 utga Isaksen ut boken Derfor må du vite at jeg er same. Dette er en uredd bok om å stå opp mot urettferdighet og rasisme og kjenne stolthet over å være den man er. Med denne boka bidrar Ella Marie til å gjøre Norge mer tolerant og inkluderende. Boken ble utgitt på nordsamisk i 2023. 

Fritt Ords honnør

Fritt Ords honnør består av et beløp på 100 000 kroner. Prisen deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. 

Derfor må du vite at jeg er same

Ella Marie Hætta Isaksen og Randi Helene Svendsen

Dette er en uredd bok om å stå opp mot urettferdighet og rasisme og kjenne stolthet over å være den man er. 

Les mer