Alderspsykiatri og omsorgsarbeid

Kari Os Eskeland, 2017, Fleksibind, Bokmål
Akin Düzakin (Illustratør)
499,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid omhandler psykiske lidelser hos eldre. Pasienter som er innskrevet i hjemmetjenesten eller bosatt på sykehjem har ofte et sammensatt sykdomsbilde, med både somatiske og psykiske lidelser. Mange helsearbeidere kan oppleve psykiske lidelser som skremmende og vanskelig, både faglig og menneskelig. Formålet med denne boka er å gi økt kunnskap og forståelse for hvilke behov eldre mennesker med psykiske lidelser har.

  • Hvilke psykiske sykdommer forekommer hyppigst hos eldre mennesker?
  • Hvilke tiltak kan man som helsearbeider iverksette for å gi best mulig omsorg til denne pasientgruppen?
  • Hvilke symptomer og kjennetegn man bør være oppmerksom på?
Boka gir også en oversikt over de viktigste juridiske forholdene man må forholde seg til som yter av tjenester i førstelinjen. Målgruppen er først og fremst dem som yter omsorg til eldre mennesker – sykepleierstudenter, omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere som arbeider i førstelinjen. Boka kan også være nyttig for ferdig utdannede sykepleiere, andre helsearbeidere og ledere.