Stipender og minnepriser

    Stig Sæterbakkens Minnepris

    Prisen er åpen for alle sjangre innenfor det skjønnlitterære feltet, og krever ingen forlagstilhørlighet. Se vinnerne her...

    Saabye-stipendet

    Saabye-stipendet ble opprettet i forbindelse med Lars Saabye Christensens 60-årsdag i 2013, og deles ut til en av fjorårets debutanter. Se vinnerne her...