Kontraktsforpliktelser

Erlend Haaskjold, 2013, Innbundet, Bokmål
1 699,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Kontraktsforpliktelser er en bredt anlagt og utførlig fremstilling av sentrale kontraktsrettslige spørsmål, med hovedvekt på det som skal presteres under kontrakten.

Sentrale problemstillinger er:

  • Hva har partene blitt enige om?
  • Hvordan kommer enigheten til uttrykk, og hvor langt rekker den?
  • Hvordan påvirkes avtalens innhold av regler og normer utenfor kontrakten?
  • Hva karakteriserer ulike typer kontraktsforpliktelser?
Denne fremstillingen gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelsene. Ved å gi konkrete eksempler fra rettspraksis viser forfatteren hvordan kontraktens innhold fremkommer i et samspill mellom kontraktsbestemmelser og regler fra andre kilder, slik som lovgivning, praksis og ulovfestede prinsipper. Han gjennomgår og analyserer ulike kontraktsforpliktelser og behandler sentrale temaer av stor praktisk betydning, slik som kontraktsrettslig lovgivning og avtaletolkning. Forfatteren gir dessuten en oversikt over de særlige spørsmål som gjerne melder seg når partene kontraherer på grunnlag av standardvilkår. Boken har fyldige lov- og domsregistre, i tillegg til stikkordregister.

Kontraktsforpliktelser henvender seg i første rekke til praktiserende jurister, som advokater, dommere og kontraktsrådgivere. Fremstillingen vil også være verdifull for juridiske studenter og andre som arbeider med utforming og tolking av kontrakter.