Læringsledelse

Inkluderende skolemiljø

349,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Ledelse av læring er helt sentralt for å oppnå et godt og inkluderende skolemiljø. Dette er et ansvar lærere erkjenner, men ikke alltid opplever at de fullt ut kan ivareta. Læringsledelse er det sentrale begrepet denne boken kretser rundt, hvor ulike former for slik ledelse blir definert og diskutert av forfatterne.

I boken drøftes fem ulike perspektiver ved læringsledelse gjennom følgende spørsmål:

  • Hva er læringsledelse og hvordan blir slik ledelse tatt i bruk i ulike styringsdokumenter?
  • Hvilke muligheter og barrierer ligger det i samarbeid om læringsledelse?
  • Hvordan framstår læringsledelse i et inkluderende læringslandskap?
  • Hvilken betydning har struktur av tid for ledelse av læring?
  • Hvordan lede læringen slik at den fremmer en god psykisk helse hos elevene?
Boken er aktuell for studenter innenfor pedagogiske og spesialpedagogiske studieretninger. Den er også aktuell for forskere med interesse for spørsmål knyttet til skolemiljø og for lærere og lærerutdannere som arbeider med å utvikle gode og inkluderende skolemiljøer.