Mobbeatferd i barnehagen

Temaforståelse - forebygging - tiltak

Ella Cosmovici Idsøe og Pål Roland, 2017, Heftet, Bokmål
359,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Mobbing starter allerede i barnehagen. Det er viktig at en tidlig greier å identifisere barn som utsettes for vedvarende negative handlinger i barnegruppen, og som har problemer med å forsvare seg mot dette. Den nye Rammeplan for barnehage har mobbing som et prioritert tema. Barnehagene trenger kunnskap og handlingskompetanse for å forebygge og håndtere krenkelser og mobbing i tidlig alder.

I denne boken presenteres forskningsbasert kunnskap på en konkret og handlingsrettet måte for studenter, pedagoger og andre voksne som jobber i barnehagen. Her gis praktiske eksempler på hva mobbing er i denne alderen, hvordan det kommer til syne i barnegruppen, og hvordan det kan utvikle seg over tid. Videre gis det en oversikt over

  • forebyggingsstrategier
  • konkrete aktiviteter om hvordan man identifiserer og endrer uønsket negativ atferd i barnegruppen
  • tiltak for å bygge sosiale ferdigheter
  • implementeringsplan i barnehagen
Samtidig belyses viktigheten av et godt samarbeid mellom barnehagen, hjemmet og andre instanser.