Norsk som andrespråk

- perspektiver på læring og utvikling

629,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge?
Hvordan kan undervisning støtte språklæringa?

Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap.

Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere i norsk og norsk som andrespråk og studenter i emner knyttet til norsk, norsk som andrespråk, flerspråklighet og språk generelt.

Forfatterne av de ulike kapitlene er alle eksperter på forskjellige områder av andrespråksfeltet.