Skriving på norsk som andrespråk

Vurdering, opplæring og elevenes stemmer

Anne Golden og Elisabeth Selj, 2023, Heftet, Bokmål
529,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Denne boka handler om skriving og om det å undervise i skriving når man har elever og studenter med norsk som andrespråk, i ungdomsskole og videregående skole, i voksenopplæring og høyere utdanning. Forfatterne undersøker hva som kjennetegner andrespråksskriveres tekster, hva det innebærer å være en andrespråksskriver, både i utdanningen og på fritiden, og hvordan flere språk kan utnyttes i skriveutviklingen. Videre gransker de vurdering av skriving og hvilke rammer som finnes for skriving i skolen og i opplæringen for øvrig. Boka viser også hvordan man kan forbedre skriveopplæringen med utgangspunkt i innsikter fra den aktuelle forskningen.

Denne utgaven er oppdatert med tanke på ny forskning og nye læreplaner og kartleggingsverktøy.

Forfatterne er forskere og lærere innen andrespråk, norsk og andrespråksskriving ved ulike høgskoler, universiteter og skoler.

Boka er aktuell for studenter, lærere og forskere innen norsk som andrespråk og tilgrensende fagfelt.