Sosial kapital i Norge

Signe Bock Segaard og Dag Wollebæk, 2011, Heftet, Bokmål
649,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Dette er en innføringsbok om sosial kapital som begrep og forskningstema. Hva er sosial kapital? Hvor kommer den sosiale kapitalen fra? Hva er sosial kapital godt for? Forfatterne gir en gjennomgang av begrepshistorikken og teorigrunnlaget til sosial kapital samt ulike empiriske analyser og diskusjoner av sosial kapital i det norske samfunn. Norsk sosial kapital drøftes i en nordisk og europeisk kontekst, og med Norge som utgangspunkt gir boka dermed en innføring i en sterkt voksende forskningstradisjon som også har økende relevans i den politiske debatten.

Sosial kapital er ressurser, i form av tillit og nettverk, som styrker forutsetningene for kollektiv handling. I internasjonale sammenlikninger scorer Norge konsekvent høyt på alle mål for sosial kapital. Hva skyldes dette? I hvilken grad er vår høye sosiale kapital avhengig av at vi har vært et relativt avsondret og ensartet samfunn? Hva gjør migrasjon, ny informasjonsteknologi, urbanisering – utviklingstrekk som påvirker hele verden samtidig – med vår annerledeshet? Er vår tillitsbaserte nordiske modell bærekraftig i en moderne og globalisert verden?

Sosial kapital i Norge egner seg for studenter i ulike samfunnsvitenskapelige fag, forskere, politikere og andre som er opptatt av sosial kapital.