Akademisk kvarter podkast
Har det skjedd noe nytt i etikken de siste ti årene?

Hør Akademisk kvarter med Siri Granum Carson og Norunn Kosberg i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Akademisk kvarter PODCAST sirkel  ikon

Har det skjedd noe nytt i etikken de siste ti årene? Er etikken i utvikling? I denne episoden av Akademisk kvarter hører du Siri Granum Carson, professor i anvendt etikk ved NTNU, og Norunn Kosberg, som jobber med etikk i Forsvarsdepartementet. De er nå aktuelle med ny utgave av boka «Etikk - teori og praksis».

Etikk

Teori og praksisSiri Granum Carson og Norunn Kosberg

Etikk – teori og praksis er en aktuell og lettlest innføringsbok i etikk. Etikk som fagfelt er en kombinasjon av nettopp teori og praksis – derfor inneholder boka eksempler fra samfunnsliv og medier. Boka gir en god oversikt over sentrale retninger innenfor etisk tenkning og argumentasjon, og etikk innen yrkesliv, religion og politikk blir behandlet. Boka foreligger nå i 2. utgave med oppdaterte eksempler og sterkere vektlegging av tema som bærekraft og teknologi.


Etikk – teori og praksis er godt egnet som en innføringsbok i etikk for studenter innenfor ulike emner hvor etikkspørsmål står sentralt. Den er blant annet relevant for studenter innen ex.phil. og helsefag, og for alle som ønsker en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Les mer
Etikk
EtikkTeori og praksisSiri Granum Carson og Norunn Kosberg
429,–

Siri Granum Carson

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU. Carson har skrevet flere lærebøker om etikk og samfunnsansvar, og er prosjektleder for AFINO - et nasjonalt senter for ansvarlig innovasjon og samfunnsansvar. Carson har doktorgrad i filosofi med en avhandling om menneskets handlingsfrihet.

Les mer
Siri Granum Carson

Norunn Kosberg

Norunn Kosberg er rådgiver i Forsvarsdepartementet i Etisk råd for forsvarssektoren. I tillegg skriver hun bøker, artikler og bokanmeldelser. Kosberg har lang erfaring som foreleser for norske studenter i utlandet. Hun har hovedfag i filosofi med etikk som spesialfelt.

Les mer
Bildet av Norunn Kosberg