Akademisk kvarter podkast
Hvordan håndtere konflikter på jobben?

Hør Akademisk kvarter med Ole André Bråten og Anette Falkum i din foretrukne strømmetjeneste, eller søk på «Akademisk kvarter» i podkastappen din og klikk abonner:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcast/iTunes

Google Podcast

Akademisk kvarter PODCAST sirkel  ikon

Vi møter alle konflikter på jobb. Noen er mer krevende enn andre. Hvordan kan vi løse de mest fastlåse konfliktene?

I denne episoden av Akademisk kvarter hører du konfliktekspertene Ole André Bråten og Anette Falkum dele råd for dem som møter krevende situasjoner på jobb. De deler også praktiske verktøy for konfliktdempende kommunikasjon for alle oss andre. Sammen er de aktuelle med Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren, deres tredje håndbok i konflikthåndtering. God lytt!

Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren

Risikovurdering og beslutningstaking i første linjeOle André Bråten og Anette Falkum

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i politi- og justissektoren, og er et økende problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og på sikt rettssikkerheten.


Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren presenterer nye strategier for praktisk risikovurdering og ivaretakelse av egen sikkerhet, basert på arbeidsmiljølovgivningens stadig skjerpede krav. Boken har en tilnærming til konflikthåndtering som tilfører ny innsikt i kommunikasjon som effektivt verktøy i selv fastlåste situasjoner. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for håndtering av konfliktsituasjoner - basert på den skjøre samfunnskontrakten som eksisterer ved utøvelse av myndighet og makt.


Boken er skrevet for studenter og ansatte i politiet, kriminalomsorgen og tollvesenet, militærpoliti og militære vakter samt for vektere, ordensvakter og andre med sikkerhetsoppgaver - både privat og offentlig.


Boken er også meget aktuell for yrkesgrupper med kontroll og tilsynsoppgaver, og for alle som ønsker innsikt i den krevende hverdagen som møter ansatte i første linje.

Les mer
Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren
Håndbok i konflikthåndtering i justissektorenRisikovurdering og beslutningstaking i første linjeOle André Bråten og Anette Falkum
399,–

Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren

Forebygging av trakassering, trusler og voldOle André Bråten og Anette Falkum

Vold og trusler er et samfunnsproblem som i økende grad berører oppvekst- og utdanningssektoren.


Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren lærer deg å forebygge faresituasjoner, og du får innsikt i forskningsbaserte teknikker for konflikthåndtering som kan brukes i et bredt spekter av situasjoner. Boken presenterer også metoder for praktisk trening, slik at du kan øve på ferdighetene du har lært. Du vil få et nytt perspektiv på hvordan vi sammen kan oppnå økt trygghet ved å forebygge og håndtere alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner.


Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren gir praktiske råd for alle som har sitt virke på skoler og i barnehager, og for studenter på vei inn i disse viktige yrkene. Boken er også svært aktuell for ledere, ansatte med oppgaver innen HR og HMS, tillitsvalgte og verneombud i sektoren.

Les mer
Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektoren
Håndbok i konflikthåndtering i oppvekst- og utdanningssektorenForebygging av trakassering, trusler og voldOle André Bråten og Anette Falkum
429,–

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren

Forebygging av trakassering, trusler og voldOle André Bråten og Anette Falkum

Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og sosialsektoren, og er et problem som går ut over helsen, arbeidsmiljøet og sikkerheten til dem som rammes.


Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare medmennesker. Boken legger vekt på praktisk risikovurdering, konfliktdempende kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten ved arbeid både på egen arbeidsplass, på offentlig sted og i andres hjem. Den tilbyr nye forskningsbaserte strategier, verktøy og metoder for forebygging av vold og trussel om vold for alle ansatte i helse- og sosialsektoren.


Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren er skrevet for ansatte og studenter, men er nyttig lesning for både verneombud, tillitsvalgte og andre ansatte med oppgaver innen HR, HMS og faglig kvalitet og utvikling.

Les mer
Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektoren
Håndbok i konflikthåndtering i helse- og sosialsektorenForebygging av trakassering, trusler og voldOle André Bråten og Anette Falkum
429,–