Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Kirsti Mathiesen Hjemdahl

Kirsti Mathiesen Hjemdahl er etnolog og seniorforsker ved Agderforskning i Kristiansand. Her har hun ledet satsingen på kultur og næring siden 2005. De siste årene har hun dessuten hatt en bistilling på reiselivsstudiet ved Universitetet i Agder.

Hjemdahl tok doktorgrad på nordiske temaparker og post.dok på politiske plasser i endring i Kroatia og Sør-Afrika ved Universitetet i Bergen. De siste årene har hun ledet næringsklyngen Arena USUS, som for tiden består av 75 bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringen, i tillegg til å være prosjektleder for innovasjonsprogrammet VRI-Agder sin særskilte satsing innen kultur.

Titler i salg

Kategori

Format

Språk