Sidsel Ana Welden Gajardo og Anna Rieder er tildelt Grimsrud-stipendet 2024

Forfattere Sidsel Ana Welden Gajardo og Anna Rieder
Grimsrud-stipendet 2024 går til de danske forfatterne Sidsel Ana Welden Gajardo og Anne Rieder.

I år er det to stipendmottakere, juryen skriver i sin innstilling at «motivasjonen for å tildele årets stipend til to forfattere er et tematisk og språklig fellesskap.

Til minne om forfatter Beate Grimsrud opprettet familien i 2023 Grimsrudstipendet som i år deles ut for andre gang under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. I statuttene heter det at stipendet skal deles ut til en ung lovende skandinavisk forfatter for å hedre Beate Grimsruds minne gjennom å stimulere nye originale forfatterstemmer. Beate Grimsrud var i sin tidlige karriere helt avhengig av stipender for å kunne fortsette sitt forfatterskap. På samme måte skal prisen gå til en ung skandinavisk forfatter som allerede har utgitt en eller to bøker og som har vist et talent og som representerer en ny og særegen stemme i skandinavisk litteratur. Grimsrud var opptatt av et tydelig språklig uttrykk, og ønsket er at denne prisen løfter fram tilsvarende språklig nysgjerrighet. Stipendet er på 50 000,- og skal deles ut tre år på rad.


– Beate var veldig tydelig på at stipender i mange år var den eneste inntektsmuligheten hun hadde som gjordeinntektsmuligheten hun hadde som gjorde at hun kunne bruke all sin tid på å skrive. Beates venner og familie ønsker derfor å minnes henne ved å gi et stipend til en ny forfatterstemme og dermed gi videre den muligheten Beate fikk, har tvillingbroren Bjørne Grimsrud sagt om opprettelsen av stipendet.


To stipendmottakere

I år er det to stipendmottakere dansk-chilenske Sidsel Ana Welden Gajardoog Anna Rieder.Stipendets jury, som består av Eivind Hofstad Evjemo (N) Yukiko Duke (S) og Maja Lee Langvad (DK), skriver i sin innstilling at «motivasjonen for å tildele årets stipend til to forfattere er et tematisk og språklig fellesskap. Dette har blant annet vist seg i litterære samarbeid, som antologien Hjertet er en fold med heste som besto av tekster skrevet av mennesker med tilknytning til psykiatrien, og tre informasjonsbrosjyrer som de skrev i fellesskap og gav til psykiatriske avdelinger i Danmark. Disse samarbeidsprosjektene handlet om å skrive fram et språk som kan bidra til å infiltrere medisinens kliniske betegnelser og forståelsesmodeller av pasienten.
Hovedmotivasjonen for å tildele stipendet til Gajardo og Rieder er allikevel bøkene de skriver hver for seg.»

Dansk-chilenske Sidsel Ana Welden Gajardo(f. 1991) har utgitt romanene I det hvileløse (2021) og Du er min arv (2023), sistnevnte utgitt i norsk versettelse, mens Anna Rieder (f. 1993) har utgitt diktsamlingen Hindebæger (2020) og Smerte-hjerte (2023).

Begge stipendmottakerne vil være tilstede under utdelingen fredag 31. mai
på Lillehammer bibliotek,som en del av programmet til Norsk
Litteraturfestival 2024.

Juryens begrunnelse

Årets Grimsrud-stipend tildeles de to forfatterne, Sidsel Ana Welden Gajardo og Anna Rieder. Welden Gajardo har gitt ut de to romanene I de hvilkeløse fra 2021 og Du er min arv fra 2023. Rieder har gitt ut diktsamlingen Hindebæger fra 2020 og Smerte-hjerte: Kontinuitetsnotat fra 2023.

Motivasjonen til å tildele årets stipend til to forfattere er et tematisk og språklig fellesskap. Dette har blant annet vist seg i litterære samarbeid, som antologien «Hjertet er en fold med heste» som besto av tekster skrevet av mennesker med tilknytning til psykiatrien og tre informasjonsbrosjyrer som de skrev i fellesskap og gav til psykiatriske avdelinger i Danmark. Disse samarbeidsprosjektene handlet om å ta i å skrive fram et språk som kan være med på å «infiltrere» medisinens kliniske betegnelser og forståelsesmodeller av pasienten. Selv omtaler de denne delen av sin praksis som en form for «ømhetsaktivisme».

Hovedmotivasjonen for å tildele stipendet til Gajardo og Rieder er allikevel bøkene de skriver hver for seg.

I Hindebæger tar Rieder leseren inne på en psykiatrisk institusjon på Amage, der hun i korte, ofte fragmenterte dikt innfanger et jeg-ets isolerte hverdag utenfor verden og naturen. Det er en vakker og sanselig tekst, der språket både bærer et håp om forandring, men også sin oppløsning. Smerte-hjerte: Kontinuitetsnotat er et vellykket forsøk på å bryte ned skillet mellom terapeut og pasient. Her skriver Rieder sin opplevelse av eget behandlingsforløp i dialog med sin terapeut Birgit Bundesen, som samtidig beskriver det samme prosessen fra sitt perspektiv og i sitt språk. I stedet for å utlevere behandlingssystemet skapes det i bokens dialog en ømhet i relasjonen og gjør boken til et lite politisk prosjekt i seg selv.

I Sidsels bøker er det særlig temaer som traumer, arv og psykisk sårbarhet gjennomgående. I det hvileløse er både en ungdomsroman, med sine forviklinger knyttet til kjærlighet, identitet og vennskap, samt en roman som formulerer og tenker fra innsiden av depresjonens mørke. Det er en rå, morsom roman, fylt av presise observasjoner og ungdommelig kraft. I Du er min arv formuleres motivet om eksilet enda tydeligere enn i debuten. En datter finner sin chilenske far død i leiligheten hans og dette blir starten på en sorgfull reise som både vender innover og utover, og viser at de begge på ulikt vis er farget av Chiles voldelige historie. 

Beate Grimsrud interesserte seg også for grenseskikkelser og skrev ofte fram mennesker som befant seg i sosiale randsoner og i psykens vold. Men det grimsrudske utenforskap er også en kreativ tilstand. Grimsrud utfordret gjennom hele forfatterskapet standarder og så verden fra vinkler som var friske, rike og vridde. Rieder og Gajardo gjør også dette og skaper hver for seg og sammen en litteratur som evner å holde det tapre mennesket opp i sitt lys, sitt mørke.