Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland og Henriette Jæger, 2022, Heftet, Bokmål
399,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen har til hensikt å støtte studenten i arbeidet med å skrive en bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave er en prosess, og for studenten handler det om å knytte sammen teori og praksis.

Boka berører ulike aspekter ved bacheloroppgaven, både studentens rolle som forskende, det vitenskapsteoretiske fundamentet for bachelorutdanningen og bacheloroppgaven, praktisk hjelp i arbeidet med bacheloroppgaven, veiledning og vurdering. Boka retter også blikket mot hvilken kompetanse som vil være viktig i framtidens barnehage.

Målgruppa for boka er studenter, faglig ansatte i barnehagelærerutdanningen og praksisveiledere i barnehagen.