Ansatte i Cappelen Damm

For pressehenvendelser, ta kontakt med Kommunikasjon og marked. Henvendelser av mer faglig art rettes til den aktuelle forlagsredaktør.