Helseretten

Anne Kjersti C. Befring, 2022, Innbundet, Bokmål
899,–
Sendes fra oss i løpet av 1-3 arbeidsdager.

Omtale

Helseretten angår alle, og vi har opplevd en enorm regelutvikling de seneste tiår, ikke minst i den helt siste tiden. Rettsområdet er sterkt preget av internasjonal påvirkning, gjennom menneskerettighetene, økende innflytelse fra EU/EØS og forpliktende internasjonale konvensjoner.

I denne boken gir Anne Kjersti Befring et helhetlig bilde av helseretten, med analyser av relevante og aktuelle juridiske spørsmål:

  • nasjonale og internasjonale rettskilder og utviklingstrekk
  • retten til et forsvarlig helsetilbud og organiseringen av helsetjenesten
  • autonomi, omsorg og tvang, og særlig omsorgsplikt overfor barn
  • behandling av personopplysninger og biologisk materiale
  • helseforskning, folkehelse og smittevern, med et eget kapittel om covid-19-pandemien
  • styring av helse- og omsorgstjenesten og betydningen av ny teknologi
  • klagerett, reaksjoner og straff, svikt, meldeplikt og oppfølging
Befring bygger på et stort materiale av relevante nasjonale og internasjonale rettskilder. Hun trekker inn aktuelle lover, rettsavgjørelser, forarbeider og eksempler fra forvaltningspraksis og diskuterer vanskelige metodiske spørsmål i lys av internasjonale menneskerettigheter, EU/EØS-retten og nasjonal rett.

Boken er rettet mot jurister i ulike roller, ansatte i helseadministrasjon og forvaltning, helsepersonell og andre som ønsker kunnskap om helseretten,